Relatiemarketing: “Choose your costumers, narrow your focus, dominate your market”

Organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen om groei te realiseren, zowel door bestaande producten en diensten te optimaliseren, als nieuwe te ontwikkelen, wat vaak tegenstrijdige vaardigheden vraagt. Het realiseren van groei is voor ondernemingen echter van enorm belang, omdat dit vereist is voor de continuïteit van de onderneming. Groei zorgt ervoor…

Lees meer

Wat zijn de karakteristieken van bedrijven met een grote innovatiekracht?

Elk bedrijf staat voor een paradoxale uitdaging: het efficiënt uitvoeren van zijn huidige activiteiten om vandaag succesvol te zijn en het aanpassen van die activiteiten om succesvol te kunnen zijn in de situatie van morgen. Daar respectievelijk executie en adaptatie beide resources vereisen, zien managers zich voor een ogenschijnlijk tegenstrijdige…

Lees meer

Het Business Development proces

Bij marktgeörienteerde innovatie gaat het om het hele proces, van idee tot succesvolle ver-marketing – commercialisatie Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing. Ongeacht de innovatie oriëntatie (technologisch-, product-, business-, of marktgeörienteerd) of innovatie type (Positionering-, Product-, Process- of Paradigma innovaties), kent het…

Lees meer

Business Development vanuit een marketing perspectief

Bij Business Development is de relatie tussen bedrijf en markt van cruciaal belang. Het bedrijf ontleent haar bestaansrecht aan de markt. De omzet wordt tenslotte op de markt gerealiseerd. Het begrip ‘markt’ lijkt daarmee dermate bekend dat enige definiëring en afbakening al gauw kan worden afgedaan als zinloos en tijdverspilling.…

Lees meer