Het Business Development proces

Bij marktgeörienteerde innovatie gaat het om het hele proces, van idee tot succesvolle ver-marketing – commercialisatie Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing. Ongeacht de innovatie oriëntatie (technologisch-, product-, business-, of marktgeörienteerd) of innovatie type (Positionering-, Product-, Process- of Paradigma innovaties), kent het…

Lees meer

Business Development vanuit een innovatie perspectief

We gaven het al aan: significante verbeteringen en vernieuwingen, kortweg innovatie, is een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde en succesvolle organisatie, op korte en lange termijn. Bij innovatie denken mensen nog altijd vaak aan uitvindingen en technische verbeteringen. Ten onrechte: innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of marketing plaatsvinden. De…

Lees meer

Business Development vanuit een economisch perspectief

Inleiding In dit artikel benaderen we Business Development vanuit een economisch perspectief. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van de relaties tussen organisatie en marktomgeving van bedrijven; oftewel het geheel van omstandigheden waaronder ondernemingen met elkaar concurreren. Anders dan de marketing definitie van het begrip ‘markt’ is de markt hier…

Lees meer

Business Development vanuit een marketing perspectief

Bij Business Development is de relatie tussen bedrijf en markt van cruciaal belang. Het bedrijf ontleent haar bestaansrecht aan de markt. De omzet wordt tenslotte op de markt gerealiseerd. Het begrip ‘markt’ lijkt daarmee dermate bekend dat enige definiëring en afbakening al gauw kan worden afgedaan als zinloos en tijdverspilling.…

Lees meer

Het Cyclisch Business Development Referentie model

Waarom mislukken zo veel veranderingsprocessen en innovaties terwijl er keihard voor gewerkt wordt door bekwame en goed bedoelende mensen? Misschien heeft Einstein het antwoord voor ons wanneer hij zegt dat ‘problemen die zijn ontstaan door een bepaalde manier van denken niet kunnen worden opgelost door dezelfde manier van denken.’ Belangrijke…

Lees meer