Visie op Business Development

Visie op Business Development. Het CBDR model [DIWANIYA, Roy Schütt & Alexander Boelen, 2012], ofwel het Cyclische Business Development Referentie model,  beschrijft het strategische integrale proces  van het verbeteren en vernieuwen van alle relaties die zich richten op de markt (zowel op micro als meso niveau) en de voorkant van de organisatie in een nimmer…

Lees meer

Business Development is een must

Business Development is een must Mondiaal verschuiven de machtsverhoudingen van Europa en Amerika richting Rusland, India en China. Klimaatproblemen en schaarse grondstoffen nopen ons anders om te gaan met energie en productiesystemen. Ook de opbouw van de beroepsbevolking vraagt om aanpassingen. En dan natuurlijk de technologische veranderingen in de mobiele,…

Lees meer