Business Development is een must

Business Development is een must

Mondiaal verschuiven de machtsverhoudingen van Europa en Amerika richting Rusland, India en China. Klimaatproblemen en schaarse grondstoffen nopen ons anders om te gaan met energie en productiesystemen. Ook de opbouw van de beroepsbevolking vraagt om aanpassingen. En dan natuurlijk de technologische veranderingen in de mobiele, nano- en biotechnologie.

De toenemende complexiteit in samenhang van trends en ontwikkelingen voedt de toenemende onvoorspelbaarheid in consumentengedrag. Grilligheid kenmerkt het gedrag van de consument van nu en de toekomst. Andere vormen van samenleven, communiceren, consumeren en beleven hebben duidelijk hun weerslag. De moderne consument wil aangesproken worden op zijn DNA, de “genetische blauwdruk” van zijn gedrag.

Bedrijven moeten hiermee om zien te gaan en er op in spelen. Daarvoor is innovatief vermogen nodig. Zowel om de continuïteit te waarborgen als om groei te creëren, is vernieuwing en Business Development een must.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>