Het Cyclisch Business Development Referentie model

Waarom mislukken zo veel veranderingsprocessen en innovaties terwijl er keihard voor gewerkt wordt door bekwame en goed bedoelende mensen? Misschien heeft Einstein het antwoord voor ons wanneer hij zegt dat ‘problemen die zijn ontstaan door een bepaalde manier van denken niet kunnen worden opgelost door dezelfde manier van denken.’

Belangrijke beslissingen in organisaties worden inderdaad genomen op de manier zoals wetenschap een paar eeuwen geleden bedreven werd. Het was het ideaal van de Verlichting dat als je een ingewikkeld vraagstuk maar in genoeg kleine stukjes opdeelde, je vervolgens alle deeltjes oploste en alle oplossingen bij elkaar optelde, je ook een oplossing voor het geheel had. Maar onze huidige bedrijfskundige problemen en de context van de netwerkeconomie zijn anders. Daarin hangt namelijk alles met alles samen. Onze huidige problemen vragen niet om analyse, maar om synthese: je moet niet alleen het deel zien, maar ook het grote geheel.

Systeemdynamica

Een bedrijf of onderneming kan men daarom het best vergelijken met een dynamisch systeem, waarin evolutionaire en revolutionaire veranderingen de enige constante zijn. En natuurlijk, een bedrijf is weer opgebouwd uit kleinere dynamische systemen en subsystemen die allen op een bepaald niveau wisselwerkingen met elkaar vertonen.

De kracht van dit zg. systeemdenken [o.a. Peter M. Senge, “De vijfde discipline”, 1990] ligt niet zozeer in het waarheidsgetrouw nabootsen van de werkelijkheid. De kracht ligt vooral in het moeten kwantificeren van de factoren die een rol spelen. Dat dwingt tot precisie en helderheid en leidt tot inzicht. Tevens vormt een systeem dynamisch model een praktisch analytisch raamwerk bedoeld om communicatie tussen mensen te bevorderen, creativiteit op te roepen, ideeën te ordenen, beslissingen te maken en om de integratie tussen de relevante thema’s zoals innovatie, ondernemerschap, markt oriëntatie, new product development, business development, etc. compleet te maken. Afbeeldingen zeggen immers vaak meer dan woorden.

Het Cyclisch Business Development Referentie model

Het Cyclisch Business Development Referentie model, (CBDR model) ontwikkeld door DIWANIYA [J.R. Schütt & A.J. Boelen, 2012] is een systeem dynamisch model dat continu leren over de markt weerspiegelt. Het gehele bedrijf wordt gezien vanuit het perspectief van zijn uiteindelijke resultaat; De markt. En de markt bestaat dan niet alleen uit afnemers, concurrenten en andere relevante partijen die afnemersbehoeften en afnemersvoorkeuren beïnvloeden (afnemersmarkt). De markt omvat alle omgevingsfactoren en ‘stakeholders’ die de organisatie als geheel beïnvloeden (marktomgeving).

CBDR

Het CBDR model onderscheidt vier veranderingsknooppunten in het systeem model: productontwikkeling, marktovergang, organisatieontwikkeling en industrieovergang. Deze veranderingsknooppunten zijn verbonden door vier vooruit- en terugkoppelrelaties. De vijfde rol: Business Development is gericht op het aanjagen, ontwikkelen en inter-functioneel coördineren van deze koppelrelaties.

Het CBDR model ziet verandering als de basis van vernieuwing en dat die optimaal plaats vindt als er wordt samengewerkt tussen de vier verschillende knooppunten. Dus hoe minder barrières er zijn tussen de knooppunten, hoe meer kennis, informatie en ideeën er gaat stromen en gebruikt gaat worden. Weghalen van barrières zorgen uiteindelijk voor een grotere innovatiekracht. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid voor Business Development maar voor alle afdelingen en op alle niveau’s binnen de organisatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>