Business Development georganiseerd!

Business Development heeft altijd met verandering te maken en heeft betrekking op het ontwikkelen van nieuwe business of de levenscyclus ervan te verlengen door het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheden. Van het vergroten van het marktaandeel in bestaande markten naar veranderingen van productportfolio, het succesvol creëren of aanboren van nieuwe markten, ontwikkelen van nieuwe business modellen tot het ‘slim’ opschuiven in de waardeketen, fusies en overnames.

Deze verschillende soorten van vernieuwingen vereisen ieder hun eigen aanpak en moeten in cohesie met andere gebieden ontwikkeld worden. Daarnaast kunnen de projecten ook nog eens op niveaus verschillen door de impact die zij hebben op de organisatie en haar omgeving, hun effect op de stakeholders van de organisatie, de middelen die zij nodig hebben en de hoeveelheid risico die zij met zich meebrengen.

Vier mogelijke niveau’s waarop Business Development projecten zijn te onderkennen:

Management. Management van specifieke vernieuwing projecten.  De taken en processen hebben betrekking op de analytische voorbereiding van potentiële groeimogelijkheden, en de ondersteuning en implementatie van de groeimogelijkheden. Zulke projecten dienen zich door de grenzen van de gehele organisatie te verplaatsen. Deze taak kan het best aan een crossdisciplinair team gegeven worden.

Organisatie. Een groeiende onderneming zal nieuwe functies moeten toevoegen aan het bedrijf, dit zijn veeleisende projecten die vrij onafhankelijk moeten gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met de structuur, strategische problemen, maar ook de benodigde middelen (inclusief mensen) en de relatie met het moederbedrijf. De taak kan het beste gegeven worden aan een groep die mogelijk ook een toekomstige rol in de nieuwe business unit hebben.

Cultuur. Nieuwe impuls geven aan de organisatie. Het succes van een onderneming is grotendeels afhankelijk van zijn flexibiliteit en responsiviteit naar nieuwe eisen van de markt. Naarmate een bedrijf groeit en de aandacht meer verschuift naar interne problemen dan kan deze flexibiliteit aangetast worden. Het bedrijf opnieuw ondernemend maken is duidelijk een project voor Business Development. Deze moet het project leiden met een ondernemende visie voor de organisatie en een ondernemende aanpak voor het uitoefenen van invloed, leiderschap en motivatie om het verzet tegen verandering binnen het bedrijf te breken.

Entrepreneurship. Ondernemers maken een verschil, de meest succesvolle ondernemers stappen niet alleen in een bepaalde markt, zij vinden hem ook opnieuw uit door het introduceren van nieuwe technologieën, nieuwe producten of efficiënter werken. Een onderneming kan op 2 verschillende manieren succesvol zijn in een markt. Door het meedoen volgens de regels van de markt, maar ook door het veranderen van de regels van de markt zodat deze beter bij het bedrijf passen. Het mag duidelijk zijn dat dit een zeer breed en moeilijk in te voeren is. Het vereist een oog voor de toekomst, strategische visie, comfort met risico en het vermogen mensen voorwaarts te leiden. Op dit niveau verandert Business Development in entrepreneurschip.

Daarmee is Business development voortdurend aan de orde. Want ook al heeft ieder bedrijf een entrepreneur nodig om te starten, voor een gezonde groei zijn ook business developers nodig die op ieder niveau binnen een organisatie (organisatie structuur), op ieder veranderings niveau, nieuwe projecten aanjagen en die voor de ontwikkeling van het bedrijf andere en onverwachte richtingen inslaan.

Voorbeeld: verdeling van Business Development Projecten binnen Corporates

Voorbeeld: verdeling van Business Development Projecten binnen Corporates

Voorbeeld: Business Development organisatie structuur binnen 'Corporates'

Voorbeeld: Business Development organisatie structuur binnen ‘Corporates’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>