Wat zijn de karakteristieken van bedrijven met een grote innovatiekracht?

Elk bedrijf staat voor een paradoxale uitdaging: het efficiënt uitvoeren van zijn huidige activiteiten om vandaag succesvol te zijn en het aanpassen van die activiteiten om succesvol te kunnen zijn in de situatie van morgen. Daar respectievelijk executie en adaptatie beide resources vereisen, zien managers zich voor een ogenschijnlijk tegenstrijdige allocatie-uitdaging gesteld. Onderzoek toont aan dat de meeste Nederlandse bedrijven dit vraagstuk beslechten in het voordeel van de uitvoering van huidige activiteiten [H.W. Volberda, De flexibele onderneming; Strategieën voor succesvol concurreren, Kluwer, Deventer, 2004]. Blijkbaar weten deze bedrijven de innovatieknelpunten – onvoldoende middelen, korte termijn oriëntatie op winstbijdrage en weinig entrepreneurship [Innovatiemonitor 2004, Twijnstra The Bridge] – niet te overwinnen.

Daarmee snijdt het overgrote deel van de bedrijven zich in de vingers; onderzoek naar de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven heeft namelijk aangetoond dat bedrijven met een grote innovatiekracht (c.q. een goede balans tussen executie en adaptatie) aanzienlijk beter scoren op belangrijke prestatie-indicatoren zoals rentabiliteit, groei en klanttevredenheid. Dit roept twee vragen op: wat zijn de karakteristieken van bedrijven met een grote innovatiekracht en hoe kan een bedrijf die innovatiekracht ontwikkelen?

In antwoord op de eerste vraag zal ik de vier karakteristieken bespreken die door de onderzoeksgroep van de Erasmus Universiteit geïdentificeerd zijn. In een volgend artikel zal ik betogen dat een verandering naar een ‘lean’ New Business Development (NBD)-proces gericht op strategisch leren, bedrijven in staat stelt de innovatieknelpunten te overwinnen en continue strategische vernieuwing te verwezenlijken.

Innovatiekracht door dynamisch managen, flexibel organiseren en slim werken

Het onderzoeksprogramma van het Strategic Renewal Centre van de Erasmus Universiteit [o.a. H.W. Volberda, F.A.J. van den Bosch en J.J.P. Janssen, Slim managen & innovatief organiseren. In: Slim managen & innovatief organiseren, 2006] laat zien dat er vier kenmerkende verschillen zijn tussen bedrijven met een hoge en bedrijven met een lage innovatiekracht.

Ten eerste, het vermogen de juiste balans tussen executie en adaptatie te bepalen. Bedrijven met een hoge innovatiekracht zijn beter in staat enerzijds zich een begrip te vormen van de dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid van de veranderingen in de concurrentieomgeving. Anderzijds zijn zij in staat dit begrip te relateren aan de resource allocatie voor executie en adaptatie. Deze balansvaardigheid is gestoeld op (kennis)absorptievermogen (het vermogen nieuwe kennis te verwerven, te integreren en toe te passen) en de vaardigheid zowel enkelvoudig als tweevoudig te leren (het zogenaamde deuteroleren).

Ten tweede bezit het management in organisaties met een hoge innovatiekracht dynamisch stuurvermogen. Dit is de vaardigheid om strategie, structuur en de operationele bedrijfsvoering in lijn te brengen met de gewenste executie-adaptatieverhouding. Dynamisch managementvermogen wordt gekenmerkt door visionair leiderschap en cross functionele samenwerking dat gezamenlijk tot entrepreneurship leidt.

Ten derde is de bestuurbaarheid van de organisatie bij bedrijven met hoge innovatiekracht groter dan die van bedrijven met minder innovatiekracht. Dit leidt tot een verhoogde veranderingssouplesse waardoor gewenste wijzigingen in en/of paradoxale vereisten aan bedrijfsactiviteiten beter geaccommodeerd kunnen worden. Flexibel organiseren wordt onder andere gekenmerkt door zelf organisatie en een hoge interne verandersnelheid.

Ten vierde en laatste wordt in bedrijven met een hoge innovatiekracht slimmer gewerkt. Deze bedrijven zijn beter in staat de talenten en vaardigheden van de medewerkers in te zetten ten gunste van het resultaat. Dit als gevolg van talentontwikkeling met een diepe kennisbasis, een brede variëteit aan managementexpertise en beloning op basis van teamprestaties.

Bron: Compact 2006/4, Drs. M. Lankhorst MBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>