Welkom

Waarom een Business Development Blog?

Binnen het bedrijfsleven zijn medewerkers die “business developer” op hun visitekaartje hebben staan. Een substantieel aantal bedrijven heeft ook een afdeling met de naam “Business Development” of “New Business”. Wat doen deze mensen en deze afdelingen?

Business Development is een relatief jong begrip dat aan een flinke opgang bezig is. Mede door de toegenomen concurrentie, in sommige bedrijfstakken zelfs hyperconcurrentie (moordende concurrentie), en markt complexiteit bestaat bij steeds meer bedrijven de behoefte om naast noodzakelijke verbeteringen ook vernieuwingen door te voeren. Maar hoe verhoudt Business Development zich nu tot de ingeburgerde begrippen als innovatie, marketing, strategie, productontwikkeling en sales? Voegt Business Development iets toe, of is het oude wijn in nieuwe zakken? Wat is Business Development eigenlijk?

Het is duidelijk; het belang van Business Development wordt breed erkend maar de kennis erover, zowel in praktische als wetenschappelijke betekenis, is echter nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Ook een eenduidige en breed gedragen definitie voor Business Development ontbreekt.

Deze Blog geeft een visie op Business Development vanuit verschillende invalshoeken. Het dient de basis voor een verdere uitbouw van het begrip en professionalisering van het mooie vak. Want dat is het. Business Development is zowel een kunst als een must!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>