Visie op Business Development

Wat is business development?

Business development is een veel gebruikte term, maar een specifieke definitie is zeer moeilijk te vinden. In 2005 gaf de zoekopdracht ‘Business Development’ meer dan 59 miljoen zoekresultaten met behulp van Google, maar een precieze definitie zat hier niet bij [Kind & Knyphausen-Auseß, 2007]. Dat Business Development zo moeilijk te definiëren is komt mogelijk ook doordat er een aantal termen zijn die veel op elkaar lijken. Zo worden Corporate Venturing, Corporate Entrepreneurship en Intrapreneurship vaak onder dezelfde noemer geschaard als Business Development.

Corporate Venturing verwijst naar het creëren van nieuwe bedrijven binnen bestaande bedrijven [Burgers, Van den Bosch, & Volberda, 2008] en [Sharma & Chrisman, 1999] en heeft betrekking tot het creëren van nieuwe competenties en mogelijkheden met betrekking tot nieuwe producten en services [Block & MacMillan, 1995] en [Zahra,Nielsen, & Bogner, 1999].

Corporate Entrepreneurship is het creëren van iets nieuws, waarbij dit nieuwe een nieuw bedrijf in een bedrijf, een product, een service, een bezorgsysteem of nieuwe waarde voor de klant kan zijn [Thornberry, 2001]. Corporate Entrepreneurship werd in eerste instantie Intrapreneurship genoemd door Pinchot. Intrapreneurship is het creëren van innovaties binnen bestaande ondernemingen [Pinchot, 1985].

De auteur Sørensen is het ook opgevallen dat er veel verschillende definities zijn van Business Development en in zijn boek [Business Development: a market-oriented perspective, Hans Eibe Sørensen, 2012] voegt hij deze samen tot één. “De taken en processen die betrekking hebben op de analytische voorbereiding van potentiële groeimogelijkheden, en de ondersteuning en implementatie van de groeimogelijkheden. Het omvat echter niet het maken van besluiten over de strategie en de uitvoering van de groeimogelijkheden” [Sørensen, 2012].

DIWANIYA, een netwerkorganisatie van zelfstandig professionals met ruime praktijkervaring op het gebied van Business Development benadert Business Development vanuit een duaal marktperspectief; de markt, zowel de afnemersmarkt (klanten) als de marktomgeving (stakeholders) staat centraal. In DIWANIYA termen is Business Development het continue proces van significante verbetering en vernieuwing aan de voorkant, de relaties tussen product/markt én organisatie/markt. Business Development heeft daarmee een bredere scope. In de simpelste vorm betreft het nieuwe klanten zoeken, in de meest uitgebreide vorm verandert het hele business model. Deze fundamentele dualiteit in Business Development wordt helder gemaakt in het ‘Cyclisch Business Development Referentie’ model, ontwikkeld door DIWANIYA [CBDR model: Roy Schütt & Alexander Boelen, 2012], en vormt de onmisbare basis van modern Business Development beleid.

Op haar website heeft DIWANIYA Business Development duidelijk en krachtig gedefineerd [DIWANIYA, Roy Schütt & Alexander Boelen, 2012]:

“BUSINESS DEVELOPMENT IS HET WELOVERWOGEN VERBETEREN VAN HET BEDRIJFSRENDEMENT DOOR HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE BUSINESS OF VERNIEUWING VAN DE BUSINESS”

Volgens DIWANIYA richt Business Development concreet op het in de markt zetten van een nieuwe business of de levenscyclus ervan te verlengen door het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheden. Van het vergroten van het marktaandeel in bestaande markten naar veranderingen van productportfolio, het succesvol creëren of aanboren van nieuwe markten, ontwikkelen van nieuwe business modellen tot het ‘slim’ opschuiven in de waardeketen, fusies en overnames.

DIWANIYA heeft hiervoor vele inzichten gebruikt van onder andere de bovenstaande Burgers, Van den Bosch, & Volberda [2008] en Sørensen [2012]. De definitie van DIWANIYA en het CBDR Model [2012] vormen het raamwerk van deze blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>