Business Development vanuit een marketing perspectief

Bij Business Development is de relatie tussen bedrijf en markt van cruciaal belang. Het bedrijf ontleent haar bestaansrecht aan de markt. De omzet wordt tenslotte op de markt gerealiseerd. Het begrip ‘markt’ lijkt daarmee dermate bekend dat enige definiëring en afbakening al gauw kan worden afgedaan als zinloos en tijdverspilling.…

Lees meer

Visie op Business Development

Visie op Business Development. Het CBDR model [DIWANIYA, Roy Schütt & Alexander Boelen, 2012], ofwel het Cyclische Business Development Referentie model,  beschrijft het strategische integrale proces  van het verbeteren en vernieuwen van alle relaties die zich richten op de markt (zowel op micro als meso niveau) en de voorkant van de organisatie in een nimmer…

Lees meer